V-Trap #6: BD IS BROKEN! … AGAIN!


Comments are closed.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain