V-Trap #7: I BROKE is BACK! Now laugh, bitch!

Jessica is pregnant!
What? How?


Comments are closed.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde